Privacy verklaring HSV Ons Genoegen

Privacyverklaring 

Klik op de link om naar deze privacyverklaring te gaan.(PDF)


PRIVACYVERKLARING VAN HENGELCLUB Ons Genoegen Uithuizen 
Hengelclub Ons Genoegen is gevestigd te Uithuizen, gemeente Hogeland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40024192. 
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelclub Ons Genoegen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelclub Ons Genoegen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. (sub)lid bent van onze vereniging;
b. zich via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap of online aanmeldt als (sub)lid;
c. deelneemt aan wedstrijden of andere evenementen
d. contact met ons opneemt ( bijvoorbeeld via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelclub Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
a. voorletters, roepnaam en naam;
b. adres;
c. het lidmaatschapsnummer;
d. geslacht;
e. geboortedatum;
f. invoerdatum van lidmaatschap (voor zover bekend);
g. IBAN nummer (alleen bij machtiging tot automatische afschrijving);
h. Mandaat voor automatische afschrijving (voor zover afgegeven);
i. e-mailadres (voor zover bekend);
j. telefoonnummer (voor zover bekend);
k. type lidmaatschap (senior-, jeugdlid of jeugdvergunning);
l. verschuldigde contributie.

1.3 Hengelclub Ons Genoegen kan deze gegevens gebruiken voor:
• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• verzenden van de jaarlijkse contributienota;
• voorlichting (informatievoorziening);
• uitnodigen voor activiteiten en vergaderingen.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelclub Ons Genoegen via telefoonnummer 0595434271 of per
e-mail: onsgenoegenuithuizen@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelclub Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelclub Ons Genoegen met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelclub Ons Genoegen

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelclub Ons Genoegen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelclub Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Hengelclub Ons Genoegen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Groningen Drenthe waarvan Hengelclub Ons Genoegen lid is en
aan de Rabobank nodig voor incasso betalingen;

4.2 Hengelclub Ons Genoegen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelclub Ons Genoegen daartoe verplicht is op grond
van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Uithuizen, 17 februari 2020.

Copyright © 2020 HSV Onderdendam Alle rechten voorbehouden