Contact

 Bestuur bestaat momenteel uit 3 leden :Voorzitter : Jaring Hofman  tel.nr. 0648701576


Penningmeester : Jan Kruger  tel.nr. 0595 - 434271

Secretaris : Roelof Groenewoud   tel.nr. 0647019056


Algemeen bestuurslid : Hans Kooi  tel.nr. 0595 - 431958


Algemeen bestuurslid : Jamy Bolman  tel.nr.   0614909455 

Leden administratie wordt verzorgt door Sport Visserij Nederland  tel.nr. 0900-202538 ( €1,00 per gesprek)
                                   of email ledenadministratie@vispas.nl
                                   adviseur Jan Kruger  tel.nr. 0595-431958